Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ambulante begeleiding Hoogbegaafdheid

Juf Barbara en juf Saskia zijn de ambulante begeleiders Hoogbegaafdheid die kinderen en scholen op locatie helpen en ondersteunen. 

We verzorgen scholingsmiddagen, begeleiden scholen in het maken van schoolbreed beleid, begeleiden van leerkrachten en kinderen. Voor het begeleiden van kinderen kan naast de inzet van de zgn. lichte ondersteuningsgelden bij het samenwerkingsverband, een arrangement Hoogbegaafdheid aangevraagd worden. Het gaat hier om het arrangement ‘kortdurend en specifiek’ wat gericht is op mindset en/of executieve vaardigheden. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van RSV Breda waarop het document ‘specifieke arrangementen’ staat beschreven. De eigen school vraagt deze aan.

Soms wordt er in de begeleiding een combinatie gemaakt van het begeleiden van een leerling, het opzetten van een plusklas, deelname aan de verrijkingsklas op de Meander of het verder vormgeven van het compactings- en verrijkingsaanbod op de eigen school. 

De begeleiding kenmerkt zich in het feit dat wij zoveel mogelijk de hele ecologie van de leerling meenemen (leerling- ouders- school- begeleiding) en denken vanuit het perspectief ‘zo thuisnabij mogelijk onderwijs’. Daarbij spelen we zoveel mogelijk in op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling.