Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

HB+ klas Labyrint

Op De Meander hebben we een HB+groep, waarin onderwijs wordt gegeven aan Hoogbegaafde kinderen met een gedrags- of leerprobleem (zgn. “dubbel bijzonder of Twice Exceptional"). Op dit moment is het ingericht voor kinderen van groep 5 tot en met groep 8, voor kinderen uit Oosterhout en daarbuiten.

In deze groep wordt fulltime HB-onderwijs gegeven in een continurooster (8.45 uur- 15 uur m.u.v. woensdag van 8.45 uur- 12.30 uur). De leerkrachten van deze groep zijn Juf Kim Vissers, Juf Charlotte Boon en meneer Niels Eestermans, .

Kenmerkend voor dit onderwijs is dat leerlingen hun eigen leerlijnen krijgen aangeboden volgens de Sti-Co-R-Di werkwijze, dat staat voor stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren. Elk woord omvat maatregelen met een bepaald doel. De begeleiding is intensiever ten opzichte van het aanbod in een reguliere groep. Dit betekent meer handen in de klas en een kleinere groep. Deze groep is een zgn. integratieklas waarbij het onderwijs in de HB+ groep valt tussen regulier en het Speciaal onderwijs. De Meander HB+ werkt hierin nauw samen met het speciaal onderwijs De Muldersteeg en ambulant begeleiders vanuit het Driespan.

De ambulante begeleiders van De Meander kunnen de school van herkomst in het voortraject en met de aanvraag ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld middels een dossierstudie, een observatie en het deelnemen aan een ondersteuningsteam.

Op dit moment is de HB+ klas gevestigd op de Ontdekking. Kamerlingh Onnes 3, Oosterhout