Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Overblijven

Op de Meander eten alle kinderen tussen de middag op school. Dit doen ze in hun eigen klas. Kinderen nemen zelf eten van thuis mee.
Na het eten gaan alle kinderen een half uur buiten spelen. Onder toezicht van pedagogisch medewerkers en vrijwilligers kunnen kinderen vrij spelen of kiezen voor een sport of spel.
Één keer per jaar wordt er een vrijwillige bijdrage aan ouders gevraagd.