Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad

Onze ouderraad is een zelfstandige vereniging waarvoor jaarlijks contributie wordt betaald.
Ouders van leerlingen zijn lid van de vereniging. Het lidmaatschap eindigt zodra het jongste kind van school af is. De hoofdtaak van onze vereniging is het organiseren, bevorderen en ondersteunen van activiteiten voor de leerlingen. Daarnaast heeft de vereniging de volgende doelstellingen:

- Het stimuleren van de ouderparticipatie in de ruimste zin van het woord.
- Het bouwen aan een zo harmonieus mogelijke samenwerking tussen ouders, leerlingen en schoolteam.

Samenstelling

De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur
. Dit bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 13 leden. De samenstelling van het bestuur voor het schooljaar 2017 - 2018 is als volgt:


Arno van Roessel (voorzitter)
Monique van Ginneken (secretaris)
Helen Wouters (penningmeester)
Esmiralda Jansen
Mirella van den Nieuwenhuijzen
Romee Groenendijk
Angela Teixe
Ina Broeders
Tamara Louwet
Tamara Kuijpers
Maaike Grootenboers
Namens de school nemen de directie en Odette Hagenberg deel aan de vergaderingen.

Activiteiten:

Jaarlijks worden o.a. de volgende activiteiten ondersteund of georganiseerd door de Ouderraad: Sportdag, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreis/dagje anders.

Financiering:

De vereniging wordt op twee manieren gefinancierd:

De vrijwillige ouderbijdrage. Dit schooljaar 45 euro per kind.
Via opbrengsten uit inzamelacties en sponsoring.