Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanmelding nieuwe leerlingen

Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de locatiedirecteur. Dit gebeurt bij voorkeur onder schooltijd.
Ouders en kind worden dan in de gelegenheid gesteld om alvast eens even rond te kijken en de sfeer te proeven. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op nummer: 0162-423875.

Vanaf 2 jaar en 6 maanden kan uw zoon / dochter starten op de voorschool. Na aanmelding spreken de leidsters met u een startdatum af. Voor meer informatie klik hier.

Voor de start in groep 1: Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht telefonisch contact met u op.
Samen kunt u dan verdere afspraken maken en vindt het kennismakingsgesprek met de leerkracht plaats. Leerlingen die vanuit een andere school instromen krijgen in het begin extra begeleiding. Voor de 4e verjaardag mogen de kinderen 2 dagdelen komen om alvast te wennen aan de groep. In overleg met de leerkracht kunt u hierover een afspraak maken.

Een aanmeldformulier kunt u hier downloaden. U kunt het ingevulde aanmeldformulier versturen naar basisschool@de-meander.nl. 

LET OP; Wij verzoeken u vriendelijk om het PDF-formulier direct op de computer in te vullen en aan ons terug te mailen.
Het is voor ons minder praktisch als het handmatig (geschreven) is ingevuld, aangezien dat de leesbaarheid niet altijd bevordert en hierdoor de gegevens fout in ons systeem kunnen komen te staan.
Het is niet nodig om het formulier te voorzien van handtekening, het invullen van de namen van de ouders onderaan volstaat als ondertekening.

Plaatsingsbeleid

Klik hier voor het plaatsingsbeleid van De Meander.