Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Aanmelding nieuwe leerlingen

Wanneer u uw kind aanmeldt op onze school vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de locatiedirecteur. Dit gebeurt bij voorkeur onder schooltijd.
Ouders en kind worden dan in de gelegenheid gesteld om alvast eens even rond te kijken en de sfeer te proeven. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op nummer: 0162-423875.

Vanaf 2 jaar en 6 maanden kan uw zoon / dochter starten op de voorschool. Na aanmelding spreken de leidsters met u een startdatum af. Voor meer informatie klik hier.

Voor de start in groep 1: Een aantal weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de groepsleerkracht telefonisch contact met u op.
Samen kunt u dan verdere afspraken maken en vindt het kennismakingsgesprek met de leerkracht plaats. Leerlingen die vanuit een andere school instromen krijgen in het begin extra begeleiding. Voor de 4e verjaardag mogen de kinderen 2 dagdelen komen om alvast te wennen aan de groep. In overleg met de leerkracht kunt u hierover een afspraak maken.

Een aanmeldformulier kunt u hier downloaden.

Plaatsingsbeleid

Klik hier voor het plaatsingsbeleid van De Meander