Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)


​BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. De Meander werkt hiervoor samen met de gemeente Oosterhout en andere basisscholen in Oosterhout.

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer en daarom is onderwijs over verkeer zo belangrijk, alsmede de rol van ouders.

Op De Meander zijn er naast het gebruik van een verkeersmethode elk jaar projecten in de praktijk zoals de groene voetstappen, uitleg van de dode hoek en natuurlijk in groep 7 het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Binnen het team zijn er duidelijke afspraken omtrent kinderen in het verkeer. Hieronder leest u wat de afspraken zijn.

Wandelprotocol KBS De Meander


Wandelroute naar de gymzaal:
Vanaf school linksaf naar de Max Havelaardreef, bij het zebrapad oversteken. Lopen tot de verkeerslichten. Linksaf vóór de verkeerslichten, volgen over de sluis. Let op! Op de sluis achter elkaar lopen. Na de sluis rechtdoor lopen, oversteken bij de Vrachelsedijk en meteen daarna de Burgemeester Huijbregts Schiedonlaan oversteken, linksaf naar de gymzaal. Terug via dezelfde route.

Als een groep tijdens schooltijd het schoolterrein van De Meander te voet verlaat gelden de volgende afspraken:
• De kinderen van de groepen 1 t/m 4 begeven zich onder begeleiding van de leerkracht en ten minste één extra ouder in het verkeer. Vanaf groep 5 is het aan de leerkracht zelf om te beoordelen of extra begeleiding noodzakelijk is.
• Er wordt gekozen voor de veiligste weg naar de bestemming (is niet perse de kortste); waar in alle redelijkheid een compromis gezocht wordt tussen veiligheid en te overbruggen afstand.
• Het eerste en laatste tweetal in de rij draagt te allen tijde een hesje. Ook de leerkracht en evt. begeleidende ouder(s) dragen een reflecterend hesje.
• De groep loopt zodanig geordend dat het voor alle overige verkeersdeelnemers duidelijk is, dat er een groep loopt (dus maximaal 1 tot 1½ meter afstand tussen de kinderen).
• De leerkracht houdt te allen tijde overzicht over de groep.
• Er wordt gelopen in een gewoon looptempo.
• Het is de kinderen vooraf duidelijk gemaakt waar gewacht wordt.
• Bij het lopen naar de gymzaal, loopt er geen extra volwassene mee. Wel heeft de leerkracht de beschikking over een mobiele telefoon met daarin relevante telefoonnummers.
• Alle groepen lopen via dezelfde route naar de gymzaal en terug naar school. De route is zoals hierboven in het kader beschreven.
• Iedereen houdt zich aan de verkeersregels. Indien de groep oversteekt bij een verkeerslicht, wordt alleen gelopen als het groen is. Wanneer het licht op rood springt, wachten de kinderen die op dat moment nog niet overgestoken zijn. De rest van de groep wacht aan de overkant tot de groep weer compleet is.
• De kinderen die een hesje dragen hebben wel een signaleringsfunctie, maar zijn in de formele zin van het woord geen verkeersbrigadier en ze worden dus ook niet als zodanig ingezet.


Fietsprotocol KBS De Meander


Fietsroute naar de gymzaal:

Vanaf school linksaf het fietspad op, het fietspad rechts volgen (Max Havelaardreef). Bij de verkeerslichten twee keer oversteken (= linksaf Burgemeester Huijbregts Schiedonlaan op), over de sluis. Na de sluis rechtdoor fietsen tot de gymzaal.
Op de terugweg bij de gymzaal oversteken, rechtsaf het fietspad op. Volgen tot de rotonde en de rotonde helemaal rond gaan. Fietspad volgen, de sluis over. Bij de verkeerslichten rechtdoor en meteen daarna rechtsaf het fietspad van de Max Havelaardreef op. Volgen tot school.

Als een groep onder schooltijd het schoolterrein van De Meander met de fiets verlaat gelden de volgende afspraken:
• Kinderen vanaf groep 6 gaan op de fiets als de afstand te groot is om te lopen. Dit is naar oordeel van de leerkracht.
• Er wordt gekozen voor de veiligste weg naar de bestemming (is niet perse de kortste); waar in alle redelijkheid een compromis gezocht wordt tussen veiligheid en te overbruggen afstand.
• Als de fietsen voor of na schooltijd gestald dienen te worden, gebeurt dat op het schoolplein bij het hek. De fietsen worden op slot gezet.
• De kinderen fietsen in tweetallen waar de verkeerssituatie dat toelaat.
• Bij voorkeur dragen alle leerlingen een reflecterend hesje, of in ieder geval de buitenste van het tweetal. Ook de leerkracht en evt. begeleidende ouder(s) dragen een reflecterend hesje.
• De groep fietst zodanig geordend dat het voor alle overige verkeersdeelnemers duidelijk is, dat er een groep fietst (dus maximaal 2 meter afstand tussen de kinderen).
• De leerkracht houdt te allen tijde overzicht over de groep.
• Er wordt gefietst in een gewoon fietstempo.
• Het is de kinderen vooraf duidelijk gemaakt waar de fietstocht heen gaat en waar gewacht wordt.
• Bij het fietsen naar de gymzaal, fietst er geen extra volwassene mee. Wel heeft de leerkracht de beschikking over een mobiele telefoon met daarin relevante telefoonnummers.
• Alle groepen fietsen via dezelfde route naar de gymzaal en terug naar school. De route is zoals hierboven in het kader beschreven.
• Iedereen houdt zich aan de verkeersregels. Indien de groep oversteekt bij een verkeerslicht, wordt alleen gefietst als het groen is. Wanneer het licht op rood springt, wachten de kinderen die op dat moment nog niet overgestoken zijn. De rest van de groep wacht aan de overkant tot de groep weer compleet is.
• De kinderen die een hesje dragen hebben wel een signaleringsfunctie, maar zijn in de formele zin van het woord geen verkeersbrigadier en ze worden dus ook niet als zodanig ingezet.


Vervoersprotocol KBS De Meander


Vuistregel: Vervoer nooit meer kinderen per auto dan er zitplaatsen en gordels zijn.
• Een belangrijke basisregel is dat alle kinderen tot 1,35 meter in de auto gebruik maken van een autostoeltje of een zittingverhoger in combinatie met een gordel. Volgens de wet mag er voor korte ritjes die slechts af en toe plaatsvinden met andermans kinderen gereden worden zonder zittingverhoger, maar wel altijd met gordel.
• Kinderen groter dan 1,35 meter zitten altijd in de gordel.
• De gordel moet strak over schouders, borst en bekken aansluiten.
• Het diagonale gedeelte van de driepuntsgordel mag niet achter het lichaam worden geleid. De driepuntsgordel mag nooit als heupgordel worden gebruikt.
• Het is verstandig om een kind kleiner dan 1,35 meter niet voorin te vervoeren. Achterin zit een kind veiliger. Is dat niet mogelijk vanwege het beperkte aantal zitplaatsen, dan kan het kind voorin op een zittingverhoger worden geplaatst.
• Indien een kind, met of zonder zittingverhoger, toch voorin zit is het verstandig de airbag uit te zetten. Is dit niet mogelijk, plaats dan de stoel zo ver mogelijk naar achter.
• Laat kinderen aan de trottoirzijde in- en uitstappen, dan hebben zij geen hinder van passerend verkeer.
• Een kinderslot voorkomt dat het achterportier onverwacht van binnenuit wordt geopend. Bovendien bent u er zo zeker van dat kinderen alleen uitstappen als u erbij bent
• Verwijder de sleutel uit het contact bij het verlaten van de auto en zet de auto op de handrem en in de eerste versnelling.
• Tenslotte: Zorg ervoor dat begeleiders/ouders weten waar de rit heen gaat. Is dit geen bekende plek, zorg dan dat elke chauffeur een routebeschrijving krijgt mèt het betreffende adres èn telefoonnummer van de leerkracht en school.