Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onze Visie.

Het kind is als een rivier, meanderend van de berg(van de oorsprong) naar de zee (het voortgezet onderwijs, de volwassenheid). Onze school biedt de kinderen, meanderend naar een volgende fase in hun leven, naast de vastgestelde kerndoelen veel mogelijkheden om te laten zien welke kwaliteiten ze hebben en op welke manier ze deze kunnen etaleren.
Wij begeleiden de kinderen zodat de ontwikkeling niet stremt. De Meander is een stevige bedding voor het kind. Wij ondersteunen de kinderen zodat de ontwikkeling “binnen de gewenste oevers blijft”. In goed overleg met de ouders wordt vastgelegd langs welke wegen de rivier zal stromen, nu en in de toekomst. Dit alles doen wij met als uitgangspunt de katholieke waarden van waaruit wij denken. Wij maken deel uit van de overkoepelende organisatie Delta-onderwijs.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de kerndoelen van het onderwijs wat door onze school wordt aangeboden. Specifiek voor de Meander is dat bij de presentatie van de resultaten van het onderwijs kinderen regelmatig de kans krijgen te laten zien waar hun eigen kwaliteiten liggen. Samen met anderen, ondernemend en actief, werkt het kind naar presentaties van een bepaald product, voorstelling of resultaat toe. Inzetten voor een ander is daarbij een belangrijk item. De kwaliteit van het werk van het kind is niet terug te vinden in de veelheid van activiteiten maar in de aandacht, concentratie, toewijding en diepgang waarmee het werk gerealiseerd is. Wij vinden het belangrijk dat anderen (ouders, familie, gasten) mee kunnen genieten van de successen en resultaten van de kinderen.

Schoolcultuur

Het vertrouwen dat de mensen hebben in zichzelf, is gebaseerd op het vertrouwen dat ze hebben gekregen van anderen. Vertrouwen is de grote kracht achter elke ontwikkeling. Vandaar dat wij op school een sfeer van vertrouwen creëren als basis om te kunnen leren en presteren. Een sfeer waarin een kind zich “wel kan bevinden”.
Wij dagen kinderen uit, motiveren hen en proberen het beste in hen naar boven te halen. Kinderen zijn verschillend. Binnen de groepen proberen wij zoveel mogelijk te anticiperen op deze verschillen. Kinderen die stagneren in hun ontwikkeling proberen wij zoveel mogelijk door een aangepast programma binnen de oevers van de groep te houden. Kinderen die excelleren zullen wij extra uitdaging en verrijking bieden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen waardering en respect voor elkaar, de leerkrachten en de omgeving hebben en verder ontwikkelen. Tijdens de presentaties van de kinderen aan elkaar en aan anderen komt dit tot uiting. De Meander staat in een nieuwbouw wijk. Wij zijn een lerende organisatie die met elkaar en partners van buiten blijven zoeken naar de kwaliteit van ons werk.

De leerling van de Meander

Als een leerling van de Meander af komt moet het zelfstandig kunnen werken. Binnen de school hebben ze geleerd om wat ze zelfstandig kunnen doen, ook te doen. Kinderen van de Meander kunnen samenwerken en brengen dat in praktijk, in spel-, speel- en leersituaties. Ze dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en het materiaal waarmee gewerkt wordt. Kinderen hebben geleerd dat ze uitgedaagd worden tot eigen initiatief. Daardoor hebben zij een groter competentiegevoel en gevoel voor eigenwaarde kunnen ontwikkelen. Zelfredzaamheid en zelfvertrouwen dat ze ontwikkeld hebben helpt hen verder in de toekomst. Daarnaast hebben zij, door toepassing van verschillende werkvormen, geleerd om met elkaar problemen op te lossen en individueel en/of gezamenlijk in tweetallen of groepjes resultaten te behalen. Het ontwikkelen van een goede communicatie tussen de leerlingen bij de verwerking van de leerstof is daarbij essentieel. Door samen te werken proberen de kinderen de verwerking tot stand te laten komen.