Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Meander Regulier & (Hoog-)begaafdheid

Op De Meander hebben wij in de groepen 1 tot en met 8 een continu aanbod voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Voor onze begaafde leerlingen compacten wij het reguliere aanbod zodat zij ook kunnen werken met verrijkingswerk. Voor deze leerstof en opdrachten krijgen de kinderen in hun eigen groep de gelegenheid, ruimte, tijd & begeleiding om hier aan te kunnen werken. 

We werken met twee leerlijnen compacten en verrijken. Op welk vakgebied(en) dit wordt aangeboden, hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling. Het compacten en verrijken kan op meerdere vakgebieden (lezen, rekenen, taal en spelling). Ook is er de mogelijkheid tot compacten en verrijken op 1 vakgebied.

Het verrijken bestaat op De Meander uit het verdiepen en/of verbreden van de leerstof. Projectwerk, TASC-opdrachten (Thinking Actively in a Social Context), afwisseling in de Taxonomie van Bloom, andere talen, ontdekkend en ontwerpend leren, werken aan je eigen leerdoelen, Filosoferen etc. behoren tot de mogelijkheden.


Op school hanteren wij het signaleringsinstrument DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) waarbij wij in vaste leerjaren leerlingen signaleren middels een quickscan, waarmee we op ieder gewenst moment kunnen signaleren en interne diagnostiek kunnen uitvoeren. Hieruit vloeien de doelen voor de komende periode uit voort. Zowel ouders en de leerling (bovenbouw) zijn nauw betrokken bij deze diagnostiek.