Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verrijkingsklas

Als aanvulling op het programma in de eigen stamklas is er de Verrijkingsklas deze is er voor alle groepen. De verdeling is afhankelijk van het aantal leerlingen per leeftijdsgroep en persoonlijke onderwijs behoeften. Voor het schooljaar 2021-2022 is er gekozen voor; 1-2-3, 4, 5, 6-7 en 8. 

Een keer in de 2 weken gaan de kinderen een ochtend naar de verrijkingsklas. Deze klas heeft een vaste leerkracht, juf Barbara Graumans, én een eigen lokaal. In de week dat de kinderen geen ochtend verrijkingsklas hebben, is er wel een terugkom-moment waarin juf Barbara feedback geeft op het gemaakte werk. Daarnaast geeft zij feed-forward en feed-up op het proces van de opdrachten die de leerling mee naar de eigen klas heeft gekregen. De terugkoppeling naar de eigen leerkracht vindt vrijwel direct plaats zodat ook in de stamgroep de leerling passend begeleid kan worden.

De opdrachten die de kinderen krijgen zijn niet vrijblijvend en zijn voorzien van een leer- en/of vaardigheidsdoelen. Daarnaast hebben kinderen individuele doelen én samenwerkingsdoelen. Dit wordt vastgelegd in hun portfolio en middels werken met rubrics wordt het doel en het geleerde voor de leerling zichtbaar gemaakt.

Doelen liggen op een zo breed mogelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld op mindset, werk-leerstrategieën, faalangst, samenwerken, ICT-vaardigheden, executieve vaardigheden, kennis, sociaal functioneren, etc.