Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voorschool

Vanaf 1 oktober 2005 is aan iedere basisschool van Delta-onderwijs een Voorschool verbonden.
De Voorschool is bedoeld voor kinderen van tweeënhalf tot vier jaar. Zij worden op speelse wijze voorbereid op hun basisschooltijd en samen spelen is hierbij heel belangrijk.

Een plaats op de Voorschool betekent dat een kind twee dagdelen per week de Voorschool bezoekt. Het kan zijn dat uw peuter extra aanbod nodig heeft om de spraak/taalontwikkeling of de sociaal/emotionele ontwikkeling te stimuleren. Een peuter die een zogenaamd "VVE-programma" volgt, komt vier dagdelen. Het consultatiebureau geeft hier een indicatie voor af.

Op de Meander zijn er op dit moment drie groepen;

maandagochtend-donderdagochtend
maandagmiddag-woensdagochtend
dinsdagochtend-vrijdagochtend
De ochtenden duren van 8.30-12.30 uur, de middagen duren van 13.00-17.00 uur.

De Voorschool van de Meander werkt met dezelfde thema’s als de kleuters. Via deze thema’s wordt er o.a. aandacht besteed aan extra taalaanbod om de woordenschat te vergroten. Zo worden er o.a. boekjes voorgelezen, kringgesprekken gehouden, spelletjes gedaan en liedjes gezongen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt aandacht. Op speelse wijze leren de peuters om rekening te houden met elkaar, speelgoed te delen, op hun beurt te wachten, aandacht te delen etc.

De zelfredzaamheid wordt gestimuleerd door de peuters zoveel mogelijk zelf te leren doen: fruit eten, zelf schoenen en jassen aan- en uitdoen, zelf naar de wc en handen wassen.

De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd tijdens het buiten spelen of in de gymzaal.
Groot feest is het als wij, samen met de Meander, Sinterklaas en kerstmis vieren, Carnaval, Pasen en de verjaardagen van de peuters en de juffen.

Aanmelden

Om uw zoon of dochter aan te melden bij Delta Voorschool klikt u hier voor een digitale inschrijving.

Informatiebrochure

Klik hier voor de informatiebrochure van Delta Voorschool op de Meander.

Ouderbijdrage

Klik hier voor informatie over de ouderbijdrage. 

Landelijk Register Kinderopvang

Voorschool van de Meander staat ook in het Landelijke Register Kinderopvang. Voor meer informatie en het LRK-nummer, klik hier.
Klik hier voor de pedagogische beleidsplannen van Delta Onderwijs.
Klik hier voor de pedagogische beleidsplannen van De Meander. 
Klik hier voor het inspectierapport vanuit de GGD.