Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voortgezet Onderwijs

Klikt u hier voor het informatie boekje Op naar het voortgezet onderwijs op de Meander.
De brieven die wij ontvangen van verschillende VO-scholen plaatsen wij hier. 
Zodra wij folders en posters ontvangen zijn deze in te kijken in de VO-hoek op de gang bij groep 8.

Aanmelden op het Dongemond college:

Wat fijn dat u uw zoon of dochter wilt komen aanmelden. De centrale aanmeldavonden vinden dit jaar plaats op maandag 8 tot en met donderdag 11 maart 2021 van 16:00 uur tot 19:30 uur. Om het aantal mensen in school beperkt te houden, hebben we gekozen voor een systeem waarbij u een tijdsblok kunt reserveren om uw zoon of dochter aan te melden. Dit kan via de aanmeldingen pagina op onze website. https://www.dongemondcollege.nl/aanmelden/

Op het door u gereserveerde tijdsblok kunt u zich melden op een van de aanmeldpunten. De aanmeldpunten bevinden zich in de school en zijn herkenbaar. Onze ruimtes zijn zo ingericht dat deze voldoen aan de geldende COVID-19 maatregelen. De documenten worden door één gezinslid met het kind afgeleverd.

Hebt u coronaklachten? Blijf dan thuis en neem telefonisch contact op met ons.

Denkt u aan alle papieren?

·       Aanmeldformulier, door u ingevuld en ondertekend. Door u te ontvangen van de basisschool of te downloaden van de website van de VO-school.

·       Uniform adviesformulier (ook wel: schooladviesformulier). Door de groepsleerkracht en u ondertekend. Door u te ontvangen van de basisschool.

·       Kopie van de uitdraai van het overstapdossier OSO. Door u te ontvangen van de basisschool.

·       Kopie van een identiteitsbewijs. Maak de kopie ongeldig (schrijf ‘ongeldig’ op de kopie). Het BSN (burgerservicenummer) moet zichtbaar zijn.

·       Indien aanwezig: relevante onderzoeksgegevens.

 

Alvast enorm bedankt en we zien u graag op een van onze aanmeldavonden.

 

Vriendelijke groet,

 

De voorlichters van het Dongemond college
Open dag Dongemond college

 

Op zaterdag 6 februari om 9u vindt de kick off plaats van onze Online Open Week! Met een livestream vanuit school zal de dag worden geopend. Er zijn die dag live sessies, waar ook de gelegenheid is om vragen te stellen.

Tijdens de Online Open Week zijn er diverse dingen te zien en beleven op een veilige online manier. Houd daarvoor onze website in de gaten: www.dongemondcollege.nl/opendag

 

Alvast bedankt!

 

Dongemond college