Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verzoeken gewichtige omstandigheden en extra vakantie.

Aanvraagformulier gewichtige omstandigheden
Aanvraagformulier vakantie buiten de schoolvakantie

Elk kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen zijn minimaal 12 weken in een schooljaar vrij, die data worden ruim van tevoren vastgesteld. U wordt geacht in die periode uw vakantie in te plannen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof voor uw kind aanvragen. Dit kan voor maximaal 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra verlof gegeven worden.

In geval van familiegebeurtenissen zoals een huwelijk of jubileum kunt u voor uw kind verlof aanvragen. Hiervoor kunt u bij de directie een verzoek indienen doormiddel van het invullen van een formulier. Het ingevulde formulier mailt u naar directie Na invulling (graag uiterlijk twee weken voorafgaand aan het verlof) kunt u deze inleveren bij de directie. Directie beoordeelt of toestemming wordt verleend. Een uitzondering wordt gemaakt voor begrafenissen/crematies. Hierbij is het voldoende als u dit rechtstreeks aan de leerkracht doorgeeft.

Leerplichtambtenaar

Bij het toezeggen van extra vrije dagen zijn wij gebonden aan bepaalde richtlijnen die zijn opgesteld door de leerplichtambtenaar. Duurt het aangevraagde verlof langer dan 10 dagen dan beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente Oosterhout.

In de volgende gevallen wordt zeker geen extra vrij gegeven:

- Familiebezoek in het buitenland.
- Goedkope tickets in het laagseizoen of met een speciale aanbieding, tickets die al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
- Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
- Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.

 De uitgebreide regels kunt u bij de directie navragen of lezen via de website van regionaal bureau leerplicht. De leerplichtambtenaar van de gemeente Oosterhout is mevrouw Koot, bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres cam.koot@rblwest-brabant.nl / info@rblwest-brabant.nl.

Ongeoorloofd verzuim en veelvuldig te laat komen wordt bij de Leerplicht gemeld. Na onderzoek kan hier een boete tegenover staan.