Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Hoofdluiscontrole

Op onze school hebben we de gewoonte om alle kinderen van de school regelmatig te controleren op hoofdluis. Dit wordt door een groep ouders georganiseerd. Er is afgesproken om na de grote vakantie de tweede week op maandag alle kinderen te controleren. Hierna zal er steeds worden gecontroleerd op de eerste dag na elke vakantie van minimaal een week. We vragen de kinderen om die ochtend geen gel, elastiekjes, vlechtjes, haarbandjes, e.d. in het haar te hebben. Om alles in goede banen te leiden is er een luizenbeleid.

Luizenbeleid van De Meander


De luizencontrole vindt per groep plaats, de leerkracht voorop.
•De controle op hoofdluis vindt bij voorkeur op de eerste dag na iedere vakantie op school plaats door de ouders van de werkgroep. Tussentijdse meldingen van de ouders/verzorgers aan de school, worden doorgegeven waarna een extra onderzoek plaatsvindt.
•Het voorkomen van luizen en/of neten wordt op een leerlingenlijst genoteerd.
Afwezige leerlingen worden zo snel mogelijk gezien.
•Er wordt aan de kinderen geen melding gedaan over het wel of niet voorkomen van neten en/of luizen bij zichzelf of klasgenoten.
•Een van de controlerende ouders/verzorgers geeft de namen van de kinderen bij wie luizen en/of neten gevonden zijn door aan de leerkracht/directeur van de school.
•De leerkracht/directeur belt vervolgens de ouders/verzorgers van de desbetreffende kinderen op. Ze krijgen behalve de melding ook uitleg over hoe ze het kind moeten behandelen.
•Als er hoofdluis geconstateerd of gemeld is, krijgen alle oudste kinderen van elk gezin een brief mee.