Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voorschool

De voorschool is een peuterspeelzaal die gekoppeld is aan een basisschool (KBS De Meander). De voorschool is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Op de voorschool zijn er op dit moment 3 groepen, de maandag/donderdaggroep, maandag/woensdaggroep en de dinsdag/vrijdaggroep die uit maximaal 16 peuters bestaan met 2 vaste pedagogisch medewerkers. De peuters komen 2 dagdelen naar de voorschool toe. De ochtend  duurt van 8.45 uur tot 11.15 uur. De middag (geldt alleen voor de maandag/woensdaggroep) is van 13.15 uur tot 15.45 uur. 

Indien het noodzakelijk is voor de spraak/taalontwikkeling of de sociaal/emotionele ontwikkeling is er een mogelijkheid om met een VVE-indicatie 4 dagdelen te komen. Deze indicatie kan worden afgegeven door het consultatiebureau aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

De voorschool werkt met dezelfde thema’s als de kleuters van KBS De Meander. Via deze thema’s wordt er o.a. aandacht besteed aan taalaanbod om de woordenschat op speelse wijze te vergroten. Hiervoor worden er ook boeken (voor)gelezen, kringgesprekken gehouden, spelletjes gedaan en liedjes gezongen wat de spraak/taalontwikkeling ten goede komt. 

Wij vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind eveneens belangrijk. Op speelse wijze leren de peuters om rekening te houden met elkaar, speelgoed te delen, op hun beurt te wachten, aandacht te delen e.d.

Ook besteden wij veel aandacht aan de zelfredzaamheid en leren de peuters zoveel mogelijk zelf te doen: zelf schoenen en jassen aan- en uitdoen, zelf naar de wc en handen wassen enzovoort, dit met natuurlijk de ondersteuning waar nodig van de pedagogisch medewerkers.

Verder is ook de motorische ontwikkeling belangrijk en gaan wij of buiten spelen of naar de gymzaal. 

Ten slotte mogen feesten niet ontbreken. We vieren bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de verjaardagen van de peuters, juffendag en we houden 1x per jaar een opa/oma dag. 

Aanmelden

U kunt telefonisch contact opnemen 0162-423875 voor een intakegesprek. Na inschrijving neemt de voorschool contact met u op met betrekking tot het moment van plaatsing. Houdt u er echter rekening mee dat er sprake kan zijn van een wachtlijst.