Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Hoogbegaafdheid & HB+

Basisschool De Meander is gespecialiseerd op het gebied van Begaafdheid, Hoogbegaafdheid en Talentontwikkeling. In het onderwijs in de groepen zijn schoolbrede leerlijnen geïmplementeerd en wij hebben voor iedere leeftijd verrijkingsklassen. Ook is op de Meander is de HB+-groep gesitueerd.

Voltijds onderwijs voor hoogbegaafden

Binnen Delta onderwijs hebben we een voltijds voorziening voor hoogbegaafde kinderen. Deze groep is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen met extra onderwijs- of ondersteuningsbehoeften.

Doelgroep:

Het onderwijs in de groep richt zich op kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 voor wie in het reguliere onderwijs niet voldoende tegemoet kan worden gekomen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Hierbij kunt u denken aan de ontwikkeling van het leren leren, een groei mindset, de executieve vaardigheden en het sociaal emotioneel functioneren. Ook kan in deze groep meer individuele begeleiding geboden worden. Binnen deze groep kunnen hoogbegaafde kinderen zitten, maar ook kinderen met een dubbele problematiek, de zgn. Twice Exceptionals (TE). Dit zijn kinderen die naast hun hoogbegaafdheid ook een gedrags- of leerprobleem hebben, bijvoorbeeld, dyslexie, autisme of adhd. Vaak is bij deze doelgroep een grotere nabijheid van de leerkracht nodig. Hierbij vindt plaatsing plaats op basis van een (groeps-)arrangement.
In de groep is plaats voor kinderen uit Oosterhout, maar ook van daarbuiten.

Werkwijze:

Natuurlijk is er aandacht voor het reguliere basisschoolprogramma. Dit wordt zo compact mogelijk aangeboden en onnodige herhaling wordt vermeden. Daarnaast wordt er gewerkt aan eventuele hiaten. De tijd die overblijft, wordt besteed aan complexe verrijkende taken, hoog in de taxonomie van Bloom, waarbij we structureel aandacht besteden aan de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Zo leren zij onder andere plannen en organiseren, omgaan met flexibiliteit en emoties. Ook leren zij samenwerken en reflecteren en ontwikkelen zij een onderzoekende leerhouding. De leerlingen ontmoeten gelijkgestemden. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van het zelfbeeld, zelfvertrouwen en de persoonsontwikkeling.
De groep heeft een maximum van 20 kinderen met 2 leerkrachten.

Locatie:

KBS De Meander
Frits van Egtersstraat 1
4906 HB Oosterhout

Schooltijden:

Continurooster van 8.30- 14.45 uur. Op woensdag is dit van 8.30- 12.30 uur.

Ons HB-team:

Juf Charlotte => Leerkracht HB-TE groep, coördinator Hoogbegaafdheid i.o. & bouwcoördinator
Meneer Niels => Leerkracht HB-TE groep, specialist Begaafdheid

Juf Barbara => Individuele en Ambulante Begeleider HB en TE leerlingen, begeleider verrijkingsklassen, Specialist Begaafdheid en Begaafd & Speciaal.
Juf Saskia=> Schoolleider, Specialist Begaafdheid

Het team van De Meander heeft de basisscholing bij Slim Educatief gevolgd.
Wij werken samen met verschillende (speciale) basisscholen en voortgezet (speciaal) onderwijs scholen. Daarnaast zijn er vanuit de Koraalgroep diverse specialisten betrokken bij ons onderwijs.

Heeft u vragen, dan kunt u ons als volgt bereiken:
0162-423875
Saskia.knol@de-meander.nl