Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verzoeken extra vrije dagen en extra vakantie.

Voor extra verlof wegens buitengewone omstandigheden kunt u terecht bij de directie.
In het algemeen wordt voor afwijking van het vakantierooster geen toestemming gegeven.

Wij verzoeken u hiermee bij het maken van uw vakantieafspraken rekening te houden.

Aanvraagformulier vakantie en verlof