Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verzoeken extra vrije dagen en extra vakantie.

Voor het aanvragen van verlof kunt u onderstaande brief inleveren of een formulier aanvragen bij de conciërge.

Voor extra vakantiedagen wordt géén verlof verleend, wij verwachten dan ook dat u hier geen aanvraag voor doet.
Enkel onder zeer bijzondere omstandigheden wordt hier soms een uitzondering op gemaakt.

Voor overig verlof zijn wij verplicht de richtlijnen te hanteren zoals opgesteld door het Regionaal Bureau Leerplicht.

Zie hiervoor; https://rblwest-brabant.nl/ouders/regels-en-richtlijnen/

Aanvraagformulier vakantie en verlof