Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De uitdaging

We zijn dit schooljaar gestart met een nieuw onderdeel. We willen de motivatie om tot leren te komen en het prettiger met elkaar op school omgaan bij de leerlingen aanwakkeren.

We noemen het: De uitdaging.

In de gang bij elk lokaal hangt een bord waarop de uitdaging voor de komende twee weken wordt aan gegeven. Bij de kleuters gebeurt dit tijdens de periode dat er een nieuw thema speelt.
De leerlingen moeten binnen deze twee weken of themaperiode samen de uitdaging zien te halen. Als beloning mogen ze soms zelf kiezen wat ze het laatste half uur op vrijdag van de tweede week gaan doen. Soms is het een beloning die de leerkracht bepaalt.
Pas op de laatste vrijdag van de 2 weken kijken we naar het resultaat en of alles goed is verlopen.
Elke bouw bepaalt zijn eigen uitdaging. Maar het kan ook zijn, dat we een uitdaging door de hele school hebben lopen.

Hoe ziet dit in de praktijk er uit:

De uitdaging kan op elk schoolgebied liggen. Van kanjer tot Catechese.
Het kan een rekenopdracht zijn, die uit 26 kleine opdrachten bestaat als je ook 26 leerlingen hebt. Ze mogen de opdracht ook meenemen naar huis. Zo wordt ook de thuissituatie er bij betrokken. Ook voor taal kan dit, maar ook een kanjer opdracht. Zoals: Lukt het jullie om twee weken met elkaar te spelen zonder ruzie te maken of het schoolplein schoon te houden. Of om iedereen van je groep een compliment te geven. Bij kleuters moet je meer denken aan de klas netjes houden of de wc of de zandtafel, maar ook opdrachten als neem allemaal van thuis iets roods mee als de kleur rood centraal staat of we lopen stil door de gang.

Vraag uw kind er maar eens naar, wat de uitdaging is of was en of ze die ook gehaald hebben. Hopelijk hebben ze u er al over verteld.
Media
  • De Uitdaging