Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

We mogen helemaal open!

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf maandag 8 juni tot het einde van het schooljaar is de situatie als volgt:

· Alle kinderen gaan weer alle dagen naar school.
· De richtlijnen uit de voorgaande periode blijven gelden tot aan de zomervakantie.
· Het continurooster blijft tot de zomervakantie doorlopen. Dat betekent nog steeds vijf gelijke schooldagen. Delta-onderwijs heeft hiervoor gekozen omdat het aantal verkeersbewegingen beperkt moet blijven en we geen vrijwilligers voor de TSO op dit moment binnen de scholen kunnen ontvangen.
· Voor de groepen 1/2 geldt het oorspronkelijke rooster; zij zijn om de week op vrijdag vrij.
· De Meander gaat werken met een inloop en uitloop voor de leerlingen, zij mogen binnenlopen tussen 8.30 en 8.45 en komen naar buiten tussen 14.00 en 14.15. In het bijgevoegde schema staan de lestijden en data. De kinderen komen via de zelfde ingang als deze week de school binnen.
· Voor de Voorschool blijven de tijden ongewijzigd. Ook de groene poort blijft gelden als looproute.
· Na schooltijd kunt u weer gebruik maken van de BSO volgens uw contract bij de diverse kinderopvangorganisaties.
· Uw BSO-contract loopt oorspronkelijk vanaf 15.30 uur (oude schooltijd) dat betekent dat er een overbruggingstijd is tussen 14.15 uur en 15.30 uur.
· Voor de kinderen die een contract hebben bij SKO is de overbruggingstijd al geregeld. U hoeft hier geen extra actie op te ondernemen.
· Indien u een contract heeft bij een andere kinderopvangorganisatie dan SKO, neem dan contact met hen op om de mogelijkheden na te vragen. Indien de overbruggingstijd een probleem oplevert kunt u contact opnemen met de directie van de school.
· Alle studiedagen komen te vervallen.
· Specifieke informatie over groep 8 activiteiten ontvangt u apart.
· Vanaf 8 juni wordt slechts onderwijs op afstand gegeven aan de leerlingen die vanwege de thuisblijfregels “gezondheid leerlingen” de school niet mogen bezoeken.
· Vrijdag 10 juli om 12.00 uur start voor de hele school de zomervakantie.

Of we het continurooster na de zomervakantie gaan voortzetten of teruggaan naar de reguliere schooltijden is nog onduidelijk. Dit is afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM en de PO-raad. Wij verwachten dat dit kort voor de start van het nieuwe schooljaar pas bekend zal zijn.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u door naar het volledige protocol.

 

Media
  • 0001
  • Welkom